Primstaven. Tomasmesse

Tomasmesse I, Tomas brygger eller Tomas fulltønne som dagen også kalles er merkedag den 21. desember til minne om apostelen Thomas, som led martyrdøden i år 68 eller 69. Dagen er avmerket på primstaven som ei tønne, et kors eller en hånd som symbol på den «vantro Tomas». I norrøn tid lyste man julefreden fra… Les mer

En hyrdes dagbok

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.            Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.            Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.            Om… Les mer

Hvordan er en kristen

Det er et tema som har opptatt meg veldig lenge, basert på folk jeg møter, samtaler og hva jeg leser. Hvordan er en kristen. Hvordan skal en kristen være. Jeg kan ikke bli kristen, fordi de er så rare, de kler seg underlig. De gjør ditt, de gjør datt. Jeg har selv gått i den… Les mer

Ukens ord: Guds ord

Denne uken vil jeg meditere over Guds ord. Leser jeg Bibelen? Forsøker jeg å leve etter ordene? Bare Gud kjenner oss fullt ut. Med evig kjærlighet ransaker han oss. Bibelen åpner opp dybdene i Gud, slik at det åpner opp for våre egne dybder. Guds ord er som et tveegget sverd som trenger gjennom og… Les mer

Tungt å vandre nå

Nå har pilegrimsvandreren mistet stien og gått inn i den kjente steinuren igjen. Jeg har vært her mange ganger før. For mange år siden gikk jeg meg vill her, og fant ikke veien ut igjen. Dette resulterte i langtidssykemelding og angst. Våre liv er som en pilgrimsreise, der vi noen ganger får vandre på gode… Les mer

Hvem var Josef

Jeg tenker ofte på Josef. Jesu jordiske far. Hvem var han, og hva skjedde med han. Hvorfor ble han utvalgt av Gud. Skriftene gir oss ikke veldig mange detaljer om han, men de gir oss et glimt av Josefs karakter når han nektet å lage et offentlig opptog av Maria, når det ble oppdaget at… Les mer

Primstav. Santa Lucia

Lussi langnatt var den lengste natten i året, en natt mange fryktet. Denne dagen måtte man ikke drive med arbeid som innebar rotasjon eller spinning, og grovarbeidet til jul skulle være ferdig. Barna måtte være inne etter mørkets frambrudd, da åsgårdsreia etter tradisjonen var på farten ute denne natta. Også her varierer symbolikken mye på… Les mer

Ukens ord: forsoning

Denne uken vil jeg meditere over ordet forsoning. Har jeg forsonet meg med de rundt meg?  Er jeg forsonet med Gud? Å bygge mur beskytter meg mot inntrengere, men forhindrer meg ikke i å stenge  meninger, følelser og smerte ute. forsoning handler om å bygge bro mellom mine fiender og mine egne indre stengsler. forsoning… Les mer

Primstav. Anna matris Mariae

9. desember til minne om jomfru Marias mor, den hellige Anna er også kjent som Anna røytrauv, (Anna) pissihose og Annadagen. Dagen er som oftest avmerket som et kvinnehode, men også en kanne, grein eller kors kan være symbolet på primstaven. I 1436 bestemte erkebiskop Aslak Bolt at den 9. desember skulle være minnedag for… Les mer