kan vi forsvare en rett Gudstro utifra vår egen tid?

Når vi vet at verden utvikler seg? Psykologien, pedagogikken, sosiologien lærer oss stadig nye ting om menneskesinnet og vårt samspill mellom mennesker. Gud forandrer seg ikke står det, og det tror jeg på. Men vi forandrer oss, og vi ser mer og mer. Lærer mer og mer. Betyr det ikke da at Gud som skaper… Les mer

Er dyrene viktig?

De fleste mennesker elsker dyr. De har en spesiell plass i vår hverdag og våre liv. De hever livskvaliteten til både barn og voksne. En av mine troshelter er Frans av Assisi. Det sies at han hadde en helt spesiell kontakt med dyr. Noen av legendene forteller at han reddet både ulver, sauer, kaniner, fugler… Les mer

Ekte ro

Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning. Jes. 12.2 For lenge siden utlyste kongen i et land langt borte en konkurranse. Den kunstneren som klarte å male et bilde som forestilte ekte ro, skulle få den høyeste belønning.… Les mer

Be med hele hånden

En prest besøkte en gammel dame som lå på sykehus. Da han nærmet seg sykesengen, så han at hun lå med øynene lukket, samtidig som hun med pekefingeren på den ene hånden rørte ved fingrene på den andre hånden, en av gangen. Presten ville ikke forstyrre henne, men satte seg ved siden av sengen og… Les mer

To innsjøer

I Israel finnes det to innsjøer: Galileasjøen og Dødehavet. Galileasjøen er faktisk bare 168 km2, litt under Mjøsa. Men likevel er dette en viktig innsjø for Israel. Den er full av liv. Den er også landets viktigste vannkilde, og sørger for å vanne tørre sørvestlige delene av av Israel. Mange fiskere jobber også her, og… Les mer