Matteusevangeliet

 Mange mennesker i verden i dag, både troende og ikke-troende, kan ikke svare på spørsmålet om hvorfor det er fire evangelier i Bibelen. Det kan være nyttig for oss alle å lære litt om bakgrunnen til disse fire som skrev nesten det samme, men som har forskjellig utgangspunkt og mål med historiene. Det blir ofte… Les mer

Angst

For mange år siden mistet jeg fokus, og kapitulerte. Jeg jobbet i en menighet i den tiden, og hadde slitt med angst og depresjon lenge, og jeg klarte ikke å jobbe for Herren lengre. Dette var en mørk og vanskelig tid. Gud var borte og alt var svart. Det som kan føles helt umulig, men… Les mer

Pilegrimens syv nøkler

 Nøkkelordene forteller om en mangelsituasjon i vårt samfunn og kan derfor oppfattes som en slags protest mot et i visse henseendes «umenneskelig» samfunn, det vil si et samfunn der bestemte urmenneskelig grunnbehov ikke gis tilstrekkelig plass i tid og rom. Vi kan gjerne være pilegrim i dagliglivet, og lære oss å leve etter disse nøklene.… Les mer

Pilegrimens indre vandring

 Pilegrim kommer fra latin, og betyr “fremmed” eller “utenlandsk” Som kristne kan vi gjerne kalle oss for fremmede, som vandrer på veien mot det evige liv.  En pilegrimsvandring har alltid et dobbelt perspektiv. Mens den ytre vandringen ofte går mot et kirkebygg eller et hellig sted, går den indre vandringen mot Gud selv. Derfor er… Les mer

Hallelu

I gazed into the stars I followed where the eastern light does show I tried to find the Light to fill my achin’ soul I looked into the ocean I walked upon the mountain tops I trusted in my garden tryin’ to set my spirit free And then the Son of Man, He beckoned to… Les mer

Hvem velger Gud?

Jakob var ein luring, Peter var hissig, David var utru, Noa drakk seg full, Jona flykta fra Herren, Paulus var ein mordar, Gideon mangla sjølvtillit, Mirjam for med sladder, Marta var urolig, Tomas tvilte, Sara var utålmodig, Elia var deprimert, Moses hadde tungt for a tala, Sakkeus var liten, Abraham var gammal, Lasarus var død…… Les mer

Dust on our Bible

 Why is the Church today so frail and weak! Why does the future of our Nation look so bleak? The “DUST ON OUR BIBLE” should give us a clue! I know I am guilty, how about you? We make time for Facebook, Twitter, and Instagram! But we seldom make time for the GREAT I AM!… Les mer

Jordens største under

 Guds menighet, er jordens største under. Dette er begynnelsen på en salme skrevet av  Ronald Fangen under andre verdenskrig. Det greske ordet for Menighet er ordet “Ecclesia”. Dette uttrykket finnes 114 ganger i Det Nye Testamente. Ordet betyr ”De utkalte”. Det tales altså om de frelste, de som er kalt ut av folket for å… Les mer