Ord fra ørkenen

En munk fikk dette spørsmålet: “Hvorfor er jeg så tankespredt når jeg sitter i cellen?” Munken svarte: Det er fordi de ytre sansene er syke: Syn, hørsel, luktesans og taleevne. Hvis du renser de ytre sansene, faller det indre til ro og blir sundt og friskt.” En dag spurte en av brødrene apa Theodoros: “Hvis… Les mer

Jo høyere du kommer jo kaldere blir det

Dette er et vitenskapelig faktum, det er naturtro. Har du tenkt over at dette utsagnet også gjelder i livet generelt? Når du er vet foten av karrierestigen, kan ting bli varmt og vanskelig. Men når du når du begynner å klatre på stigen mot suksess, vil du oppleve noe komfort og bekvemmelighet. Vinden i livet… Les mer

Hater Gud?

Interkulturell kommunikasjon er et veldig nyttig og bra fagfelt som vi alle har godt av å sette oss inn i. Det å forstå hverandre på tvers av språk, kultur og interne tradisjoner. Kristne over hele verden følger samme bok, og selv om tolkningene kan være forskjellig så har vi den samme Gud. Når kristendommen spredte… Les mer

Leser folk Bibelen i Norge?

Tore Witsø Rafoss ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) har nylig forsket på hvem som leser Bibelen i Norge, hvor mange som leser den og på endringene over tid. Det viser seg at halvparten av folk i Norge ikke leser Bibelen. 14 prosent er det vi kan kalle bekjennende kristne. Det er de… Les mer

Enneagrammet hos ørkenfedrene

Ørkenfedrene hadde stor påvirkning på utviklingen av den tidlige kristendomen. Klostersamfunn i ørkenen vokste fram fra de uformelle samlingene av eneboermunker og dette ble modell for det kristne klostervesenet. Den østlige klostertradisjonen som vokste fram på Athos-fjellet og den vestlige tradisjonen fra Benedikts regel var begge sterkt påvirket av ørkentradisjonen. Alle de monastiske vekkelsesbevegelsene i… Les mer

Enneagrammet og nådegavene

 Et verktøy som jeg har latt meg fasinere av og som har vært til god hjelp for meg personlig, men også i møte med mennesker, er enneagrammet. Det er anerkjent innen psykiatrien spesielt i Amerika men også blant noen terapeuter i Norge. Ikke som en løsning, men som en av kanskje flere nøkler til personligheten… Les mer

Fra barnemunn

For mange år siden hadde jeg undervisning for noen barn i en kirke. Vi snakket om Jesu under. Jeg spurte barna om de visste hva ett under var for noe. Da rekker en liten gutt opp hånden og peker på bordet. “Under bordet, og over bordet”. Det er ikke alltid like lett å holde seg… Les mer

Slow food

 Tålmodighet er en dyd ble det sagt før. Hva ligger det i det, hvordan står det til med tålmodigheten vår? Vi lever i et stressende samfunn der alt jages opp og vi har lite tid til å reflektere. Fast food sjappene er rundt hvert hjørne. Vi forer dyrene opp så de blir fullvoksne kjemper på… Les mer