Pavens medhjelper

Ifølge et katolsk nettsted stod denne vakre lille jenta med Downs syndrom opp fra sitt sete under et pave besøk, og gikk mot Pave Francis under gudstjenesten. Sikkerhetsvakterne løp raskt til for å ta henne tilbake til hennes mor. Men paven stoppet alle og sa til jenten: «sett deg ved siden av meg.” Jenta satte… Les mer

Feitetirsdag

Siste dag før fasten skulle det tradisjonelt fylles opp med kraftig kost. Det er fortsatt mange steder i Norge, spesielt i Trøndelag og Nord-Norge, tradisjon for å spise saltkjøtt og kålrotstappe på fetetirsdag. En annen tradisjon er å spise melkemat, egg og melmat, som fastelavnsboller, som en overgang til de magre fastedagene. Betegnelsen hvitetirsdag skal… Les mer

Blåmandag

Blåmandag (fra tysk blauer Montag) er i kirkeåret kallenavn på fastelavnsmandag, det vil si mandagen som kommer to dager før den vestkirkelige kristne fastetiden begynner. Blåmandag er dagen etter fastelavnssøndag, mens fetetirsdag og askeonsdag er dagene som følger etter. Det er flere forklaringer på opprinnelsen til ordet «blåmandag». Én er at alteret i kirkene i… Les mer

Gud, hvorfor har du forlatt meg

Vi går nå inn i fastetiden. Dette er til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen, og varer fram til påske. Vi følger nå tiden tiden frem til Jesu lidelse og død og oppstandelse. Den viktigste hendelsen for den kristne kirke. Det er i denne tiden vi virkelig får se at Gud ble menneske.… Les mer

John Michael Talbot

 I dag vil jeg presentere en musiker jeg hører en del på. Han er en “pinse-karismatisk katolikk” som ønsker å fornye kirken fra innsiden. “Gud ga meg en visjon som omreisende evangelist. Jeg tror at vår nåværende tjeneste oppfyller denne visjonen. Den katolske kirke har nesten dødd de siste årene, men Gud ønsker å heve… Les mer

Paradoks

Kristne lever med et stadig paradoks. De er kommet hjem, men er samtidig på reise. De er frigjort fra syndens makt, men likevel bekjenner de daglig sine synder. De har mottatt det evige liv, og de venter likevel på at det skal komme. De kjenner Gud i Jesu Kristi ansikt, men likevel søker de ham.… Les mer

John Wesley’s drøm

Grunnleggeren av metodistkirken John Wesley hadde en drøm en gang som påvirket hans arbeid. I drømmen fikk han lov til å komme til himmelen og undersøke hvem som befant seg der. “Er det noen katolikker her?” Spurte han. Svaret lød: «Nei, vi har ingen katolikker her» Wesley ble overrasket. “Har du noen anglikanere her?” “Ingen”… Les mer

Gudstjeneste

Jeg har blitt mer og mer glad i ordet Gudstjeneste. I vår tid er det så mye fokus på meg og mitt. Mine rettigheter og mine behov. Dette er med på å skape egoisme og et selvopptatt samfunn. Vi ser langt etter våre plikter. Jeg har selv mange ganger tenkt det samme under gudstjenester. Hvorfor… Les mer

Dietrich Bonhoeffer

 I dag er det 112 år siden den tyske presten og motstandsmannen  Dietrich Bonhoeffer ble født. Han var en av datidens tilhengere av dialektisk teologi, som er en protestantisk teologisk retning som oppstod etter 1. verdenskrig i Tyskland og Sveits og var en reaksjon mot den liberale teologi. Han var en av de fremste ledere… Les mer