Når vi slutter å tro

Troens mysterium har så ulike virkemåter i menneskers liv. Vi vokser opp med troen og tvilen, som venn og fiende. Jeg kjenner flere som i sin ungdom ivrig og radikalt sto på barrierene og skulle frelse verden, for så å vende alt ryggen og bli ateistisk. Troskrise er noe alle mennesker opplever fra tid til… Les mer

All you need is love

En av de største salmene i vår tid ble skrevet av The Beatles. Ja du hørte riktig. Fire unge karer fra Liverpool som kanskje ikke helt så dybden i dette i 1967 «All you need is love» ble skrevet i det året vi hadde kjærlighetens sommer. Deres utgangspunkt var nok en mer et eros rettet… Les mer

Pinsen i nådens tegn

Jeg synes parallellene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet er spennende. Dette gjør boken så troverdig. For jødene er pinsedagens fest en feiring av Guds lovgivning. Den var 50 dager etter påskefesten. Da Gud ga israelittene de ti bud på fjellet Sinai, var det 50 dager etter at de hadde feiret sin første… Les mer

Regler føder regler

I Johannesevangeliet kapittel 8 leser vi om de skriftlærde som sier til Jesus: «Loven sier…Hva sier du?» Joh 8, 1-11 Israel var et folk med stolt historie og stor selvtillit. Men til tross for at man hadde liturgi, lov og ledere, tok de gang på gang feil. De skriftlærde som trodde på Jesus sto i… Les mer

Kristi himmelfartsdag

“Han løftet sine hender og velsignet dem”. Luk 24,50 Hva er det viktigste i livet ditt? For noen mennesker er det en ektefellen, barna eller annen kjær. For andre er det makt, penger, berømmelse eller alle disse. Og for andre igjen er det kanskje bekjempelse av nød, fattigdom og rasisme. For de fleste kristne er… Les mer