Gammel oppskrift på helbredelse

Etter å ha krysset Rødehavet, kom Israels barn til et sted som heter Mara. Vannet der var bittert. Det er derfor stedet ble kalt Mara, som betyr “bitter”. Israelittene kunne ikke drikke noe av vannet, så Herren gjorde det bitre vannet søtt. I Mara fastsatte han lov og rett for folket, og der satte han… Les mer

Når vi slutter å tro

Troens mysterium har så ulike virkemåter i menneskers liv. Vi vokser opp med troen og tvilen, som venn og fiende. Jeg kjenner flere som i sin ungdom ivrig og radikalt sto på barrierene og skulle frelse verden, for så å vende alt ryggen og bli ateistisk. Troskrise er noe alle mennesker opplever fra tid til… Les mer

All you need is love

En av de største salmene i vår tid ble skrevet av The Beatles. Ja du hørte riktig. Fire unge karer fra Liverpool som kanskje ikke helt så dybden i dette i 1967 «All you need is love» ble skrevet i det året vi hadde kjærlighetens sommer. Deres utgangspunkt var nok en mer et eros rettet… Les mer

Pinsen i nådens tegn

Jeg synes parallellene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet er spennende. Dette gjør boken så troverdig. For jødene er pinsedagens fest en feiring av Guds lovgivning. Den var 50 dager etter påskefesten. Da Gud ga israelittene de ti bud på fjellet Sinai, var det 50 dager etter at de hadde feiret sin første… Les mer

Har Gud forandret seg?

Det dukker stadig opp nye måter å fortolke Bibelen på, og mange hisser seg opp og føler seg krenket i sin overbevisning. Gud kan ikke forandre seg og Gud er i går og i dag den samme brukes som motargument. Hvis vi skal ta Gud på alvor, og det skal vi vel hvis vi tror,… Les mer

Liljene på marken

Du tenker kanskje at du må jobbe veldig hardt for å komme deg fram her i livet. Men Gud vil at du skal tenke på liljene på marken – de gjør ingenting. De sliter ikke, spinner ikke. Likevel vokser de og er kledd av Gud mens de bare hviler og koser seg i Guds kjærlighets… Les mer

Talsmannen

Å forstå Bibelen og dens mange krumspring kan være utfordrende for alle og en hver. Da hadde det vært en fordel om Herren selv kunne opplyse oss om hva som står, og hva som menes. Under siterer jeg dagens Bibelvers:

Kristi himmelfartsdag

“Han løftet sine hender og velsignet dem”. Luk 24,50 Hva er det viktigste i livet ditt? For noen mennesker er det en ektefellen, barna eller annen kjær. For andre er det makt, penger, berømmelse eller alle disse. Og for andre igjen er det kanskje bekjempelse av nød, fattigdom og rasisme. For de fleste kristne er… Les mer