Tankens makt

Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt. Ordspråkene 18:21 Når den avdøde pastor Kenneth E Hagin var i åttiårene, var han fortsatt sunn og sterk. Og de som hørte ham forkynne kunne fortelle at han hadde en fantastisk hukommelse. Han kunne huske spesifikke detaljer fra… Les mer

Evangeliets Etos

Jesu lære kan ikke bli fanget i et sett med regler. Hvis vi prøver å lage regler av hans ord, vil de motsette seg hverandre – og vi vil dømme hverandre. Det evangeliene formidler er snarere et etos, en ånd. Jesus sier ikke det samme til to personer, men sannheten forblir den samme. Men for… Les mer

En disippel som Jesus elsker

Å være en Jesu etterfølger, eller disippel kan til tider være tungt. Mye av vår tro er følelsesbasert og vi lengter etter å føle mer fra vår Herre. Mye blir også prestasjoner og kav. Vi ønsker jo å følge Jesus og gå ut å tjene våre medmennesker. Det blir lett et pliktløp. Dette er menneskelig… Les mer

Fire hager i livet

Det finnes fire hager i Bibelen. De fire hagene er Edens hage, Getsemanehagen, Golgatahagen og Guds hage. Hver hage har en tydelig historie i seg selv, men samtidig beskriver hver hage din posisjon med Jesus. Hver hage tjener også en bestemt rolle i Guds evige plan for menneskeheten. Spørsmålet er, hvilken hage finner du deg… Les mer