Tankens makt

Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt. Ordspråkene 18:21 Når den avdøde pastor Kenneth E Hagin var i åttiårene, var han fortsatt sunn og sterk. Og de som hørte ham forkynne kunne fortelle at han hadde en fantastisk hukommelse. Han kunne huske spesifikke detaljer fra… Les mer

Fire hager i livet

Det finnes fire hager i Bibelen. De fire hagene er Edens hage, Getsemanehagen, Golgatahagen og Guds hage. Hver hage har en tydelig historie i seg selv, men samtidig beskriver hver hage din posisjon med Jesus. Hver hage tjener også en bestemt rolle i Guds evige plan for menneskeheten. Spørsmålet er, hvilken hage finner du deg… Les mer