Sterk når jeg er svak

Et menneske som ikke er bevisst sine gode handlinger er heller ikke selvisk. Det er dette som er Guds hemmelighet når han bruker oss mennesker i sin tjeneste. De gangene vi er bevisst på det vi gjør så er det ut i fra vår egen handling og vi legger våre føringer i veien for et… Les mer

Elsker du deg selv?

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Matt 22, 37-40 Vi lever… Les mer

Rettroende lakmustest

Den siste tiden har jeg gravd meg litt for mye ned i enkelte kristnes holdninger til andre mennesker. Det er noe jeg egentlig ikke bryr meg om, og noe jeg burde holde meg borte fra. Negative trollete mennesker er det kanskje ikke så mange av, men de preger nettet og forsurer omgivelse så mye at… Les mer

Lyset

Som kristne er vi alle kalt til å spre lys i verden. Fortelle og dele med de rundt oss det som vi har erfart i livet. Jeg finner det veldig fint og oppbyggende for min egen del å dele tanker og meninger jeg opplever på min indre pilegrimsvandring i min blogg. Jeg opplever troen min… Les mer

Hvorfor skal jeg bli en kristen?

Jeg møter noen som har sterke meninger om dette. Vitnesbyrd fra egne liv som forteller hvordan de kom til tro. Noen har sterke opplevelser, mens andre opplever troen som en soloppgang som bare kom gradvis inn i livet. Men ikke alle snakker høyt om hvorfor vi skal bli kristne. Er ikke livet helt greit uten… Les mer

Fariseeren som blir toller

Det som kjennetegner fariseeren i Jesu lignelse, er at han ser ned på dem som ikke gjør som han. «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som alle andre mennesker…eller som den tolleren der» Luk 18,11 Så dumt det er å dømme andre etter enkelte ytre tegn og indisier. Vi ser jo bare… Les mer

Splittelse

Jeg opplever fra tid til annen mennesker som blir utsatt for harde ord fra andre kristne på nett. Dette er blitt helt vanlig etter sosiale medier kom til oss. For en stund siden ble noen av de mest kjente kristenlederene i Norge angrepet veldig hardt på Verdidebatt. Dette er etter min mening gode vanlige og… Les mer

Visdommen er å lete der du ikke vil.

Den økumeniske kirke, eller felleskapet på Kristi legeme har lært meg å elske alle, også de jeg ikke forstår. Alle kirkesamfunn har feil og mangler men de har også visdom og klokskap hvis de har Jesu kjærlighet. Gjennom pinsevennene og de mer karismatiske kirker har jeg lært hvor viktig nådegavene og Den hellig ånd er.… Les mer