Hva er lykke?

Er det noe jeg verdsetter høyere enn lykke, så er det virkelighet. Livet blir som kjent ikke automatisk meningsfullt selv om omstendighetene er gunstige og det meste lykkes. Og hvor viktig er det egentlig å være lykkelig? Får ikke livet i stedet sin verdi ved at alt er på ordentlig? Uten trygghetsgarantier.  Når jeg får… Les mer

Gudsfrykt

I dagens vers på bibel.no leser vi fra 1 Tim. 3, 16: Jeg skriver dette til deg, enda jeg håper å komme tilbake snart. Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Det må alle bekjenne,… Les mer

Frokost med Jesus

Jesus sa til dem: «Kom og få mat. Joh.21,9-13 Tredje gangen Jesus viste seg for disiplene etter han hadde stått opp var på stranden ved Tiberias-sjøen. Men de våget ikke spørre hvem denne mannen var, selv om de visste det var Herren. Men Jesus laget ikke noe styr rundt det. Kvelden før han døde hadde… Les mer