Hele verden faster

Vi er nå inne i det vi kaller kirkens årlige fastetid. I år varer den fra 26. februar til 9. april. Fasten er forberedelsestid på 40 dager før påske og Jesu soning på korset. Fasten er en tid for refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, rensende prosess, botgjøring med mer som man finner i mange religioner. I… Les mer

Det grønne skiftet

Jeg har en følelse av at «det grønne skiftet» kanskje kommer raskere enn vi tror. Kanskje det kastes over oss naturlig. Når det skjer vet jeg ikke. Om det er gjennom alle tiltakene mot det smittefarlige viruset er ikke godt å si. Men jeg vet at vi mennesker handler fortere når vi bekymrer oss. Det… Les mer

Engstelige ledere

Ingen av forfatterne i Det nye testamente skriver så tydelig om frykt og kjærlighet som Johannes: “I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.” 1. Joh. 4:17 Mens kjærlighet føder medfølelse – føder redsel frykt. Ingenting har bidratt… Les mer

Loven om å så og høste

Evangelikal kristendom er en en type lavkirkelig protestantisme som er særlig kjent fra kristne grupper og kirkesamfunn i USA. Gruppene av evangelikale kan tilhøre ulike konfesjoner og har en viss variasjon i tilnærmingen til Bibelens autoritet. De har likevel felles vektleggelse av personlig tro og omvendelse, på vekkelse, helliggjørelse og ansvaret kristne har for å… Les mer