Ad extremum

Det hele startet som et prosjekt der jeg ønsket å ta en indre pilegrims vandring i mitt eget liv. Jeg ville gå til kjernen i hva jeg trodde på, om det holdt og om det jeg trodde var ekte vare. Hvem er Gud, Jesus og Den hellige ånd. Hva er frelse og nåde. Og ikke… Les mer