99 år og gravid

Det gikk opp for meg at Billy Graham ble like gammel som Sara var da hun fikk beskjed fra Gud at hun skulle bli gravid. 99 år. Sara lo, står det. Hvem hadde ikke det. Å bli mor når du er 100 år! Men Gud spurte Abraham: «hvorfor ler Sara?»  Er noe for vanskelig for Herren?

Har du ventet lenge på at Gud skal oppfylle et løfte for deg? Ikke gi opp. Han ønsker at du skal være trofast og lar deg ikke vente fordi han er ond, men fordi han er god. Gud ønsker det beste for deg, og vil svare deg i rett tid. Men tid kan og være en god velsignelse. Å vente lærer oss tålmodighet og trofasthet. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves sier vi.

I en slik prosess er det vi som gir opp. Gud gir aldri opp. Fortsett og be, og stol på at Herren svarer. Mange prosesser tar flere år, og når en da kommer frem til målet så viste det seg at det ikke var det som var Herrens svar på bønnen, men veier frem til målet. Derfor kan pilegrimsvandringen vår være selve planen. Vi ser ikke det Gud ser, og vi blir ofte sint og såret over at Gud ikke gav oss det vi ville ha. Guds hovedoppgave er uansett å hente oss hjem til seg. Og noen ganger får vi umulige oppgaver som vi bare ler av, slik Sara gjorde.

Lev et tålmodig liv i et håpefullt lys. Ta i mot umulige oppgaver og lær underveis. Takk Gud for at vi en dag skal komme hjem til ham. Ingenting er umulig for Gud!