Å be ved andres hjelp

Noen ganger når jeg ber, uttaler jeg ordene,
men de når ikke inn i følelsene mine.
Noen ganger når jeg ber, uttaler jeg ordene
og tenker over det jeg sier, men føler ingenting.
Noen ganger når jeg ber, uttaler jeg ordene
samtidig som de er både i tankene og følelsene mine.

Ved hjelp av viljen kan jeg ikke føle noe,
og jeg kan heller ikke stanse tankenes vandringer.
Ved hjelp av viljen kan jeg bare uttale ordene
og overlate resten til Ånden,
så han kan lede mitt sinn og hjerte slik han vil.

Keltisk bønn