All you need is love

En av de største salmene i vår tid ble skrevet av The Beatles. Ja du hørte riktig. Fire unge karer fra Liverpool som kanskje ikke helt så dybden i dette i 1967 «All you need is love» ble skrevet i det året vi hadde kjærlighetens sommer. Deres utgangspunkt var nok en mer et eros rettet kjærlighet. Free love og høy på ytre stimuli. Men teksten trenger ikke leve med dette vedhenget, det er ord som kan tale inn i alle tider.

Å nei, nå kommer enda en sånn kristen hippie med det der kjærlighets klisset igjen.
Jeg forstår de som sier det. Vi kan ikke leve bare på luft og kjærlighet. Vi trenger fast føde og. Men jeg tror virkelig ikke alle har forstått dybden i dette. Jeg skulle ønske alle så virkningen av sann kjærlighet uten å tenke rosa, måneskinn, søt musikk og sukkersøte hollywood filmer. Ekte kjærlighet bryter lenker, den er tålmodig, den utholder alt, den tror på alt, den har håp og positivitet i seg.

Når vi ser hva som er kjernen i ledelse i verden i dag, så er det alt annet enn kjærlighet. Det er makt, svik, hat, lurendreier og egen vinning.

Den kristne tro har et fantastisk svar på et god liv og lederskap. Ubetinget kjærlighet. Og det har vi lært av Gud, verdens skaper.

Når Pastor Michael Curry holder en flammende tale til brudeparet i England på lørdag, så lytter folk. Flere har kommentert på twitter at denne mannen burde ledet verden. Han snakker om kjærligheten, og at den er det viktigste vi har. Alle forstår det, og alle liker det.

Denne gamle hippien skulle ønske verden så dette. Tenk at dette er Guds sanne ansikt. Tenk at vi tror på kjærlighetens sanne kilde. Dette gjelder både kristne og ikke kristne. Mange troende i dag er mer opptatt av en sinna gud, og bruker energi på å forsvare og leve under fryktens lov. Men ingen ser Gud før vi blir fri. Hvis vi tørr å ta dette på alvor kommer gode ting til å skje. Det vi fyller oss med er og det som kommer ut av munn og handling. Og da ønsker i alle fall jeg å synge med: All You Need Is Love…