Alle ting er mulig med Gud

«Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud.
1. Samuel 17. 45-46

David var en optimist! Uansett omstendigheter, kunne David alltid se Guds vilje!
En pessimist fokuserer på problemene, og konsentrerer seg om årsakene til at noe ikke kan gjøres. Optimisten ser de samme problemene, men han ser dem fra perspektivet av Guds nærvær.

David var bare en ung gutt da han møtte Goliat, en stor kriger som skremte til og med den modigste israelittiske soldat. Da han forberedte seg på kamp, så David at Goliat var en gigant. Han hørte hvor de skrøt av hans bragder. Han kunne ikke unngå å legge merke til fiendens våpen: et sverd, et skjold og et spyd. Det eneste David bevæpnet seg med var fem steiner. David stolte på at Gud skulle gi ham seier, med en av steinene han kastet på kjempen. David stolte på Gud, enten det ble lett eller vanskelig.

Optimister ignorerer ikke vanskene, de er veldig klar over dem. Men kunnskapen om Guds nærvær hindrer dem i å bli motløs eller gi opp. Det er umulig å stå i Guds nærvær og være en pessimist!
Historien om David og Goliat skildrer kilden til den kristne troen. Den handler ikke om vår styrke, størrelse eller ressurser, men kraften til den allmektige Gud. Hvis vi fokuserer på motstanden og problemene våre, vil de virke gigantiske. Men når vi fokuserer på Gud, vil vi se situasjonen vår i rett perspektiv og være trygg på at alle ting er mulig med Gud. Fil. 4,13