Åndelig meta­morfose

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Rom. 12,2
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. 2. Kor 3,18

Hva skjer med et menneske som ønsker å følge Jesus? Dette skriver Paulus om i Romerbrevet kap. 12. I min Bibel har den overskriften «Det kristne livet» Her skriver han om de kristne sannhetene og om vår frelse i Jesus Kristus. Men han legger og vekt på en like viktig del, de praktiske konsekvensene av å tro. Fra «følg meg» til «omvend dere». Omvendelse handler om endring, forandring, konsekvenser. Altså en aktiv handling. Når vi ser nærmere på ordet omvendelse i Bibelen så kommer det av det greske ordet metanoia som er et sammensatt ord og betyr «sinnets fornyelse»

Frelse kommer av det greske ordet sozo, som bl.a betyr å bli gjenopprettet. Mens omvendelsen (metanoia) er læringsprosessen som vi får gjennom Den hellige ånd. Omvendelsen tror jeg ofte kan vare hele livet. «Følg meg» sa Jesus til disiplene, og de slapp det de hadde i hendene og fulgte han, men fra da av begynte de som elever hos Herren.

Når en sommerfugl blir til, har den vært igjennom en lengre prosess. Meta­morfose, Det er det som skjer med en sommerfugllarve fra puppestadiet til voksen sommerfugl. Dette er også et kjent kristent symbol på det å bli født på ny. Meta­morfose er en gjennomgripende fysisk forandring som enkelte individer gjennomgår i løpet av levetiden.

I psykologien snakkes det om å assosiere og dissosiere verden. Assosiere er å observere verden utifra seg selv. Dissosiere innebærer at vi observerer oss selv utenfra. Metanoia handler om å gå fra et «jeg ser verden fra mitt ståsted» til å løfte blikket til et metaperspektiv. Vi flytter blikket opp og ser verden fra Guds perspektiv. Vi er ikke lenger enkeltindivider som kun verner om oss selv, men vi er ett legeme i Kristus som forstår andre i sin oppfattelse av verden. Når et lem lider, så lider alle

«Bær frukt som svarer til omvendelsen,» sa Johannes. Det som skjer er altså at vi skifter sinn, skifter måte å tenke på og forstå det som skjer med oss og rundt oss. Vi får et nytt perspektiv på verden slik at vi ser og forstår de dypere sammenhenger i tilværelsen som vi ikke kan fatte med jeg bevissthetens begrensede perspektiv. Og en innsikt om at det livet vi lever nå, i denne kroppen på dette stedet og under disse betingelsene, er ett skritt på sjelens lange vandring mot å erfare helhet.

Mennesker som lever i en åndelig metamorfose blir mindre redd for døden, og forstår tid og rom på en annen måte. “Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen” står det i Forkynneren 1,8 ff. Dette er noe hver generasjon må erfare. Men i metanoia, sinnets fornyelse, ser man sammenhengen bedre. Man lærer seg å elske ubetinget, man lærer av Gud som ikke begrenser men inkluderer alle, og forstår andre i deres situasjon. I metaperspektiv ser vi disse sammenhengene. Som Paulus skriver i 1. Kor 13, 11-12 «Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

I den kristne historien ser vi mange eksempler på mennesker som har blitt radikalt forvandlet. Mennesker som uten problem har gitt sitt liv i troen på Kristus. Ofret seg for andre, og gjennom tortur har nekter å fraskrive Jesus som sin frelser. På den annen side inneholder den kristne historien også flere eksempler på at denne forvandlingen ikke har skjedd eller at den har gått aldeles galt. Kristne som har trodd de gjorde Herren en tjeneste ved å drepe sine fiender. Vi har selv et ansvar å lære. Og denne ekstreme forandringen, innenfra og ut, ved Guds Ånd og Guds Ord, gjør oss til Guds rikes ambassadører og forandringsagenter.