Åndens frukt

Jeg hører noen ganger folk si at kristne tror de er bedre enn andre. Dette sier jeg klart og tydelig at ikke stemmer. Mange kristne er ofte verre enn andre, fordi de har en så sterk moralsk idealisme hengene over seg, men mangler kjærlighet når de møter andre mennesker. En god dose sosiale antenner er heller ikke dumt. Alle mennesker har hver sin ryggsekk som er fylt opp med alle opplevelser og inntrykk fra et levd liv, og dermed vil alle vi møter enten snakke eller lytte med de erfaringene i bakhodet. Men en forskjell er det på ikke troende og de som har valgt å følge Jesus. Troende innser at de må legge sekken fra seg, gang på gang. Og byrdene har Gud sagt vi kan legge fra oss hos Ham. Kristne innser at de er for svake til å bære byrdene selv.

Å være en Kristi etterfølger betyr og å være bevisst på hva Gud ønsker med oss. Livet er ikke lett, og det er mange fristelser. Derfor er øvelser, rutiner og en god rytme å anbefale.
Åndens frukter i Galaterne 5 sier litt om livet uten Jesus og livet med ham. Den Hellige Ånd vil være vår veileder når vi velger å leve i troen. Et menneskes natur er ganske likt alt levende på denne jorden. Vi følger våre instinkt. Det er helt naturlig, og da vil mange mene at det er sånn det skal være. Hvorfor blande religion inn i livene våre. Religion er bare negativt. Igjen vil jeg nikke anerkjennende. Religion betyr å strekke seg etter en gud, mens i kristendommen er det Gud som kommer ned til oss. Vi trenger ikke å gjøre ritualer for å oppnå en guds gunst. Han tar bare i mot oss, og viser oss en bedre måte å leve livene våre på. Vi trenger ikke følge instinktene våre som rovdyr som sloss og skaper ufred og redsel. Det står videre i Galaterne 5. 19 hva som er naturlig hvis vi følger instinktene:  «hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing». 

Dette er harde ord. Og jeg sier ikke at dette er typisk for alle mennesker som ikke følger Jesus, men det er en ganske gjenkjennende ordlyd på hvordan verden ser ut. Og man trenger ikke gå lengre enn til politiloggen for å finne denne livsstilen rundt oss. Og det er uten tvil en livsstil som ikke fører så mye godt med seg. Velger man å bli veiledet av Jesus, og hans Ånd så tror jeg vi får det bedre sammen som mennesker. Det står videre i Galaterne: «For Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Klart at dette ikke er lett, og jeg sier ikke at alle kristne er sånn. Men det er en holdning som jeg tror skaper harmoni i verden. Dette er er ett eksempel på hvorfor jeg tror Gud vet best hva som er godt for oss mennesker. Kristendommen er ikke en negativ religion, men en positiv tro. Spesielt det siste punktet, selvbeherskelse er noe vi kan jobbe med. Dette er en del av pilegrimsreisen. Selvbeherskelse.

Galaterne 5. 16-26

Bønn
Far, hjelp meg  til å ta mitt sinne, utålmodighet og egoisme og erstatte dem med din mildhet, tilgivelse og fred. La mitt hjerte bli fruktbart. Amen