Apokalypse nå?

«Kirken er i sitt vesen eskatologisk, ikke apokalyptisk», skriver Peter Halldorf i sin bok om profeten Jeremia. Når vi snakker om apokalypse tenker vi gjerne på de siste tider og dommedag. Vi ser for oss en verden som gjennom kriger og kriser tilslutt eksploderer og utsletter alt liv. Det er det filmindustrien og mange bøker om endetiden forteller oss.

Johannes åpenbaring kalles ofte en apokalyptisk bok. Og her finner vi mange bilder som kan skremme. Syner om fremtiden som gjerne tolkes inn i vår tid. Ja den har alltid blitt tolket inn i samtiden, og vi har funnet endetidstegn så lenge åpenbaringsboken har eksistert. Boken som i utgangspunktet var skrevet for å gi de første forfulgte kristne et håp. Her fikk de høre om at Romerrikets makt ikke har det siste ordet. Ridderen på den hvite hest var allerede på vei. Rettferdigheten skulle seire.

Men dette er ikke apokalypse. Det er eskatologi. Mens apokalypsen plasserer frelsen i en annen verden, forteller eskatologien at vi ikke skal bort fra denne verden og inn i en ny, men at verden skal forvandles.

Tradisjonen forteller oss at vi skal til himmelen når vi dør. Derfor tenker mange at verden er forgjengelig og alt fokus tar oss bort fra denne jorden med kun himmel lengsel i øynene.

Men som døperen Johannes forkynte i Matt 3,2: og senere Jesus: «Vend om, for himmelriket (Guds rike) er kommet nær!» Evangeliet forteller oss ikke at vi skal komme til himmelen når vi dør, men at himmelen er kommet til oss nå.

Jesu fokus er hvordan vi skal leve i denne verden, og påpeker hvor viktig vår holdning er til fattige, hjemløse og sultne. Det er det Jesus formidler når han siterer Jesaja. i Luk 4,18
Samme profeten som sa det skulle komme en fredsfyrste med en ny tid. Og så sier Jesus at nettopp dette er oppfylt mens de lyttet.

Det er dette som er eskatologi, at Guds rike er kommet til jorden og eskalerer. Fullendelsen skjer i det verden går fremover. Guds rike kommer ikke, den er her allerede. Og døden er ikke det siste.

«Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er iblant dere.» Luk 17. 20-21

Det tales om en ny himmel og en ny jord. En reise som ikke forflyttes opp i himmelen, men videre inn i fremtiden.

«Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 32 Det er mindre enn noe annet frø; men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene.» Matt 13,31-32

Dette er summen av eskatologien. Og mens apokalypsen varsler om verdens undergang og håpløshet. Kan det være godt å bli minnet om Guds løfter til Noah og alle jordens etterkommere:

«Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det. 1 Mos. 8,21

Kilder: Peter Halldorf, Harald Giesebrecht, Erling Rimehaug