Aske refleksjOnsdag

Siden refleksjOnsdag er min faste Faste spalte hver onsdag, så passer det jo bra at det i dag er Askeonsdag. Selve vestkirkens første dag i fastetiden før påske. Puh…

I Jesaja kapittel 58, står det noen viktige ord om fasten. Den skal ikke være «en dag da mennesket plager seg selv og henger med hodet som sivet.» Nei, fasten skal være slik at vi rustes opp til tjeneste for våre medmennesker. Konkret står det om å sette fri dem som med urett er lenket og å sette de undertrykte fri, gi de sultne mat og gi klær til dem som ikke har noe å kle seg med. Tørr vi å leve slik at vår neste kommer i fokus, da, heter det i Jesaja, skal «ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.» (Jesaja 58, 8)

Jesus advarte mot en faste som hadde som motiv å vise fram egen fromhet, eller som et middel til selvrettferdighet. Vi kan ikke faste oss til Guds frelse, den blir gitt oss uavhengig av våre fromme gjerninger.

La fasten bli mellom deg og Gud, når som helst. Det trenger ikke nødvendigvis være nå. Men målet må være diakonalt.