Bare barn kommer til himmelen

Jesus sier at vi må bli som barn for å komme til himmelen. I Guds familie er det bare en som har voksenrollen og er den ansvarlige, og det er vår far Gud. Likevel har vi en tendens til å leke voksen. Som barn så leker vi tillitsfull rundt i hagen mens den voksne tar seg av ansvaret. Barn leker med alle typer barn uten å spørre om de er katolikker, protestanter eller om det er riktig å dele nattverd med de som mener voksendåp er det rette. Eller fordømme dem som tror på barnedåp. Barn er ikke dogmatisk.
Hvis vi har en søster eller bror som elsker vår felles pappa, men som har bestemt seg for å ikke å leve etter samme husregler. Får ikke disse dele bord og måltid med resten av familien?
Dette er en kjepphest hos meg, og veldig uforståelig. Mulig noen nå kaller meg kjettersk og ubibelsk. Men i mitt sinn er det helt uforståelig og umulig å ikke ha samfunn med alle som kaller Gud for Far og Jesus som sin frelser.
Jeg er ikke katolikk men kjenner overhodet ingen problemer med å dele nattverd og annet felleskap med de. Jeg finner så mye resurser i levd kristenliv i alle retninger. Og jeg vil fortsette å leke med de andre barna i hagen. Så får Pappa ta seg av oppdragelsen.