Bekymringsmelding til kristne søsken

Ekkokammer er et lukket område som gir mulighet for naturlig etterklang. I musikkbransjen er dette bra.

En annen definisjon som ikke er så god, er miljøer der personer bare møter oppfatninger som sammenfaller med sine egne, slik at deres eksisterende syn blir forsterket og alternative ideer ikke blir vurdert. 

Vi kjenner til ekkokamre i dagens politiske verden. Partiskhet dominerer samtalene våre. Vi blir stadig mer forankret i våre posisjoner. Pleiet av slagordene og meningene fra våre favoritt nettverk. Vi bruker ikke ordene våre som en invitasjon til dialog, men som våpen i en krig med ‘fienden’. Jeg føler at vi drukner i et hav av argumenterende ord som gir liten verdi for verden utenfor ekkokammeret vårt. Likevel gjentar vi dem som om vår ytring har en magisk kraft. 

På facebook ser jeg dette hele tiden. Kristne brødre og søstre står i mot hverandre og plasserer hverandre på venstre og høyre side politisk. Kristentroen er blitt politikk. Hvis du mener klima endringene er menneskeskapt er du venstrevridd og mener du at det ikke finnes noe klimaproblem er du ytre høyre. 

Vi må ikke dulle oss inn i ekkokamre som skaper slike holdninger om hverandre. Uenighet er greit, og diskusjoner er bra. Men jeg frykter vi får en polarisering som ikke knytter oss sammen som søsken, men lager A og B lag i vår tjeneste for Gud. Når budskapet om fred og kjærlighet ender opp med krig og hat er vi virkelig ille ute å kjøre. Da har har en helt annen makt fått herredømme over oss.