Bibelsk ordspill

«En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for meg og deg». Filem 1,11

Den beste reklamen er den som har humor. Humor og ordspill er viktig hvis en skal få frem et godt poeng. Også i bibelen finner vi gode ordspill.

I brevet til den rike forretningsmannen Filemon appellerer Paulus til Onesimus, en slave som stakk av fra fra Filemon. Ved romersk lov kunne Onesimus blitt straffet alvorlig eller til og med drept for å ikke la seg overtale av sin herre. Men Paulus ber ikke bare for Onesimus liv, men også at han blir befriet og akseptert som en bror i Kristus.

Og midt i denne alvorlige saken drar Paulus en ordspill. Han spiller på Onesimus navn, som betyr “nyttig”. Paulus sier: “En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for meg og deg.” Det er ikke bare et godt ordspill, men det er smart.

Det er alltid morro når noen finner et godt ordspill. Spesielt når vitsen har en dobbel bunn.