Blåmandag

Blåmandag (fra tysk blauer Montag) er i kirkeåret kallenavn på fastelavnsmandag, det vil si mandagen som kommer to dager før den vestkirkelige kristne fastetiden begynner. Blåmandag er dagen etter fastelavnssøndag, mens fetetirsdag og askeonsdag er dagene som følger etter.

Det er flere forklaringer på opprinnelsen til ordet «blåmandag». Én er at alteret i kirkene i middelalderen ble dekket med et blått klede denne dagen.Fastens liturgiske farge fiolett var så kostbar at mange kirker ikke hadde råd og i stedet brukte blå farge.Skiftet til fastens farge skjedde mandag etter fastelavnssøndag, derav blåmandag.

Blåmandag var i middelalderen en dag med redusert arbeid, og ordet fikk blant tyske håndverkere en generell betydning av en mandag som var helt eller delvis fri. I Danmark brukes blåmandag om mandagen etter konfirmasjonen, som tradisjonelt har vært fridag. Også i norsk kan blåmandag bety en dag man tar fri.

Betegnelsen blåmandag brukes i dag oftere, gjerne spøkefullt, om en dag man kjenner seg elendig etter festing og rangel, synonymt med «dagen derpå». Uttrykket brukes også i overført betydning om en brå overgang til en ny tid preget av edruelighet, nøysomhet og anger etter en lengre periode med bekymringsløs og uansvarlig aktivitet.

Wikipedia