Boktips

“Vi snakker om politisk islam, men sjelden om politisk kristendom. For det finnes kristne som elsker Israel fordi det er Guds trone på jorda. For dem var opprettelsen av den israelske staten i 1948 fullbyrdelsen av en profeti. Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, bekrefter at Armageddon, verdens undergang, er nært forestående. Inntil da må det være krig i Midtøsten. Og fredsarbeid er å motsette seg Guds vilje.”

Slik presenteres boken “Armageddon Halleluja!” av forlaget Spartacus. Dag Hoel har under sitt arbeid med boken foretatt en reise inn i en politisk religiøs verden. Den viser innflytelsen kristne sionister har på utviklingen i Midtøsten. De har betydelig definisjonsmakt over det politiske livet i USA, og flere steder i verden er de på frammarsj. I Norge er det mye aktivt menighetsarbeid blant kristensionistene, hvor noen kaller seg Israel-venner. De støtter Israel nær sagt uansett hva Israel foretar seg, selv når helt fundamentale menneskerettigheter settes til side. Alt for den gode sak – nemlig at endens tid er nær, og faktisk kan trenge litt drahjelp – for så skal Jesus komme tilbake og regjere verden fra Jerusalem.

Selv om boken er noen år, (2014) er den høyst aktuell nå foran valget i USA. Den gir en bedre forståelse hvorfor så mange kristne i i USA og i Norge støtter Trump. Når gamle bibelske profetier blir definert som oppskriften på vår tid, så er det ikke langt mellom islamsk politikk, og kristen politikk.

Boken er ikke kritisk skrevet, og alle får fortelle sin historie og tro uforstyrret. Det er opp til leseren å konkludere.