Bønnens lov er troens lov

Hvis noen spør hva vi som kristne tror på, begynner vi noen ganger å ramse opp trosretninger. Men den kristne troen er ikke basert på en rekke dogmer, som så uttrykker seg i en viss praksis og etikk.

Vil du finne ut hva kristne tror på skal man delta i deres tilbedelse og gudstjeneste. Det gamle uttrykket «lex orandi, lex credendi» – «Bønnens lov er troens lov» betyr at bønn er den viktigste kilden til den kristnes tro.

Når vi i gudstjenesten bekjenner vår tro, er det ikke så mye hva vi tror på som hvem vi tror på. Vi har ikke blitt overbevist av argumenter, men av noen som søker oss ved å åpne opp vår sjel slik at vi blir klare til å motta ham.

Trosbekjennelsen er en doksologi – en lovprisning – ikke en uselvisk gjentakelse av vår tro. I mange tradisjoner synger menigheten messens credo. Og opplever hvordan Augustin hadde rett: “Den som synger ber dobbelt.”

Peter Halldorf