Bønner der det er konflikt eller katastrofe

Mange sliter med å se Gud når de står overfor naturkatastrofer eller grusomhet fra andre mennesker. Men Gud er alltid der i hendene på de som tilbyr hjelp og opprettholdelse – enten de tilbys av tro eller ingen tro, for all kjærlighet har sin kilde i ham.

Herren er nær de ødelagtes hjerte
og sparer de som knuses i ånd. 
Salme 34:18

Hvis ikke Herren var min hjelper,
bodde jeg snart i stillhetens land.
Om jeg må si: «Foten min er ustø»,
så holder din godhet meg oppe, Herre.
Når mitt indre er fullt av urolige tanker,
har min sjel glede av din trøst.
Salme 94:17-19

Bønn:
Vi ber for alle de liv
som har blitt rørt av tragedie,
enten ved et uhell
eller en bevisst handling.
For de som sørger,
gi dem din kjærlighet
og led dem gjennom dette mørket
inn i dine armene og lys.
For de som trøster,
vær i alle ord de bruker
og alt som er usagt;
fyll hvert hjerte med kjærlighet.
Vi ber om dette i Jesus Kristus navn
hvis egen lidelse førte oss til livet,
her og for evigheten. Amen

© John Birch