Bønner om morgenen

Er du en som sliter med å be til Gud om morgenen? Du er altfor trøtt, eller du har det for travelt når du løper ut av huset til jobb?

Å starte dagen med bønn var alltid viktig for de tidlige kristne, og deres bønner påkalte ofte Treenighetens tilstedeværelse – Far, Sønn og Ånd – om at de skulle være sammen med dem gjennom deres ofte tøffe hverdag.  Her er en slik gammel bønn, som også kan bes i dag

Jeg står opp i dag,
omfavnet i armene
av Gud Faderen,
styrket av kraften
av Gud Ånden,
nedsenket i kjærligheten
av Gud, sønnen.
Jeg oppstår i dag
i felleskapet
av treenigheten,
Fader, Ånd og Sønn.
Jeg oppstår i dag.

Ukjent Keltisk bønn