Bordbønn fra oldkirken

Velsignet er du o Herre,
du som har mettet meg
helt fra jeg var barn,
du som metter alt som lever!
Gi oss det vi trenger
til livets opphold
og nok til å dele med andre
i Kristus Jesus, vår Herre

Herre, vår Gud, det levende brødet fra
himmelen, du som holder oppe alt det skapte,
du som kom ned fra himmelen for å gi verden liv,
du som har beskyttet oss med din hånd og gitt oss
di framtid; velsign mat og drikke på bordet vårt og hjelp
oss til å dele rettferdig og takke deg, alle gode gavers giver

Bordbønn 200-300 tallet

Fra boken De første kristnes bønner
Anders Frostenson