Botemiddelet mot kriminalitet

Botemiddelet mot kriminalitet finnes ikke i den elektriske stolen, men i barnestolen.

Når Jesus døde på korset, var det en rehabilitering av menneskeheten. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred. Alle mennesker trenger å rehabiliteres, bli ny og oppdage hvem de egentlig er; Guds elskede barn. Derfor er det aldri for sent å bli kjent med Gud.

Det beste er likevel å oppdage dette så tidlig som mulig. Faktisk kan vi ikke begynne for tidlig heller. Barnas første leveår legger grunnvollen for barnets språk, evner, moral og verdier.

Sigmund Freud ble en gang spurt av en kvinne hvor tidlig hun burde begynne med sitt barns utdannelse. Freud spurte så kvinnen når barnet skulle fødes. Kvinnen svarte undrene at barnet alt var fem år. Da sier Freud: «Kjære deg. Stå da ikke her å snakk med meg – skynd deg hjem! Du har allerede kastet bort de fem beste årene»

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel
Ordspråkene 22,6