Ad extremum

Det hele startet som et prosjekt der jeg ønsket å ta en indre pilegrims vandring i mitt eget liv. Jeg ville gå til kjernen i hva jeg trodde på, om det holdt og om det jeg trodde var ekte vare. Hvem er Gud, Jesus og Den hellige ånd. Hva er frelse og nåde. Og ikke… Les mer

Soli Deo Gloria

Leipzig 1727 Lyset skjærer seg igjennom glasset som vinger mot det kraftige ansiktet. Øynene har et stikkende og konsentrert blikk mot partituret. Hånden knoker seg rundt pennen som en furu i motvind. Halsen rister slapp og viljeløs under den sammenbitte munnen. Små støt av dyp nynning skjærer ut i kirkerommet. Komponisten legger ned pennen og ser… Les mer

Slutt å kalle deg kristen

Jeg tror alle “kristne” bør slutte å referere oss selv som “kristne.” Vi skal heller ikke spørre andre om de er en “kristen”. Jeg har to tanker om dette. 1. De ble først kalt kristne i Antiokia (Apg. 11,26) Da begrepet “kristen” først ble oppfunnet, ble det laget av en utenforstående gruppe “hedninger” som observerte… Les mer

Er kristendom høyre eller venstre vridd?

På et kristent møte fortalte en pastor at han var bekymret for at så mange unge mennesker i kirken hans ble venstrevridd. Han ble spurt om han var like bekymret av at noen av ungdommene hans ble høyrevridd. Han sa: “Nei.” Dette reiste et eksistensielt spørsmål for meg om Jesu politikk. Hvorfor polariserer vi kristne… Les mer

Introvert

For over 20 år siden gikk jeg på en skikkelig smell. Jeg jobbet i kirken med barn og ungdom. Et utpreget ekstrovert liv, der jeg stadig sto i fokus med andakter, sosialt arbeid og leirer. Jeg måtte være på hele tiden. Problemet var at jeg alltid var utslitt, og følte jeg aldri fikk overskudd. Ikke… Les mer

Visjonær og visdom

Ungdommens råskap skriver Jens Bjørneboe om: “Vaare høye idealer vil de bare flire av Stjele, myrde, banne, hore, voldta, plyndre og bedra! Kan De fatte og begripe hvor de har sin raaskap fra? Ungdom har fått mye pes fra de eldre. Ingenting godt kommer visst fra den kanten. Men nå sitter jeg her og filosoferer.… Les mer