Daglig hygiene

Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.
Joh 13, 4-16

Hva er en synd? Jeg lærte tidlig på min trosvei at synd var å gjøre i mot Guds vilje. At jeg krenket Gud og at han ikke ville ha noe med meg å gjøre. Derfor trengte jeg å be om tilgivelse og opprette et nytt forhold til ham igjen. Dette er forsåvidt rett. Men jeg tror Gud er en stor pedagog og en god far for oss. Det er ikke først og fremst for hans del at vi ikke skal synde, men for vår egen del. Gud vet hva som er best for oss, og derfor har han både advart oss og gitt oss kjøreregler som er gode for vår del.

Synd er å ikke treffe på målet. Når vi bommer og gjør feil, så er det oss det går utover, og dette ønsker jo ikke vår Far i himmelen. Han ønsker det beste for oss, og at vi treffer målet. Sånn er det og i min familie. Da barna var små satte vi regler fra begynnelsen av. Ikke ta på komfyren, ikke gå ut alene. Og disse endret seg når de ble eldre. Reglene var ikke for vår del, men for barnas beste. Og når de gjorde noe galt trengte de å bli møtt med omsorg, for det er som regel sorg og smerte som inntreffer når regler blir brutt.

Når Peter ikke ønsker å la Jesus vaske beina hans, så forsto han ikke dybden i det Jesus gjorde. Dette var rett før Jesus skulle dø, og da skulle vi alle bli vasket helt ren. Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene.

Det kan oppleves ydmykende å bli vasket av andre. Vi ønsker å få til alt selv. Men alle som har vært på sykehus vet at det noen ganger er nødvendig å overlate stell når en selv er svak. Jesus ønsker at vi kommer til han og blir stelt når vi er for svake, føler oss elendige eller er så krenket av vår egen synd.

Daglig hygiene er å la Herren selv bøye seg ned og vaske føttene våre, slik at vi igjen kan reise oss og gå. Alt handler om omsorg og til det beste for oss.