De ufullkomne

“Da Jesus gikk videre og kom forbi tollboden, fikk han se en mann som satt der; han hette Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham”. Matteus 9,9

Når Jesus møter mennesker spør han ikke: “Tror du på Gud?” Eller “Hvilke verdier har du?” Han bryr seg ikke om vår sosiale eller moralske status. Ellers ville Matteus aldri blitt tildelt rollen som apostel.

Jesus, som selv er innholdet i den kristne tro, inviterer oss ufullkommen til å leve med ham og sier: “Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer,” Under turen starter noe å skje. Vi er i endring, ikke fordi vi blir mer moralsk, men av medfølelse fra ham.

Peter Halldorf