Den sanne veileder

Den kristne tradisjonen vektlegger faren med å gå den åndelige veien alene. “Å tro at du kan være din egen åndelige guide er den største gleden man kan gi demonene, og den største skaden du kan gi din sjel”, skriver Evagrios av Pontus på 300-tallet.

På samme tid har de kristne alltid gitt uttrykk for at det er en mangel på gode åndelig veiledere. Teresa av Ávila klaget på det på 1500-tallet, og en ørken far på 300-tallet sukket over at det i hele verden bare var tre åndelige mestere verdig. En i Roma, en i Korint og en i Jerusalem.

Så ille er det vel ikke. Men hvis vi synes det er vanskelig å finne noen å gå sammen med, bør vi ikke glemme hva Nikodimos av Korint skriver i forordet til Filokalia: Hvis vi går glipp av en geronta – en åndelig far – la oss sette vår lit til den Hellige Ånd; Han er den første og siste, vår eneste sanne åndelige veileder.”

Peter Halldorf