Det store i det lille

Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» 1 Kong 17, 13-14

Det finnes mange eksempler i Bibelen der Gud bruker usannsynlige mennesker på usannsynlige steder å gjøre usannsynlige ting.

Historien i Det gamle testamente handler om en enke som hjalp Elia da han var sulten. Hun hadde bare litt olje og mel, men Elia ba henne om å gjøre i stand et måltid. Kvinnen ga det lille hun hadde, og Gud velsignet henne tilbake.

Ofte når vi leter etter det store, ber Gud oss ​​om å forvalte det lille. Mange kan nok kjenne seg igjen i det. Hadde vi ikke vært trofast i hvor Gud plasserte oss i fortiden, så hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Akkurat som enken brukte det hun hadde, og så at det multiplisert tilbake til henne, så kan vi se på det vi allerede har. Prinsippet om å så og høste blir bevist gang på gang, og Gud kan bruke oss akkurat der vi er med det vi har, selv om det virker usannsynlig. Vi kan stole på Herren i dette!