Det svakeste ledd

Jeg har hatt noen innlegg her på bloggen den siste tiden som har vært litt krass. Jeg ønsker primært at dette skal være en positiv og oppmuntrende blogg. Men jeg har hatt et veldig behov for å riste av meg frustrasjon over urettferdighet i kristne miljøer. Det er dessverre mange maktmennesker som styrer over andres følelser og meninger. Vi kan være så uenig som bare det, men alle mennesker står helt fri til å mene og tro hva de vil uten at noen av oss skal overstyre det. Vi har ett hoved ansvar, og det er vårt eget liv og vår egen tro. Når jeg ser og hører kristne kritisere hvordan folk lever, enten i eller utenfor menigheter reagerer jeg med tristhet og sinne.

Jeg er nok blitt en mye mer liberal med årene. Når man jobber med mennesker som sliter med rus og psykiske problemer, får synet på folk et helt annet perspektiv. Og jeg ser hvor mye nåden betyr.

Paulus hadde mye å rose seg over. Han hadde mange tjenestegaver og hadde grunnlagt mange menigheter. Likevel leser vi at han hadde en «torn i kjødet» som han skriver. Tornet skulle minne Paulus om hans avhengighet til Gud. I vår svakhet blir vi også minnet om hvem vi er og hva vi er avhengig av. Som det står i 2. Kor. 12, 9: «Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg.”

I militæret sa vi gjerne at ingen er sterkere enn det svakeste ledd. Derfor blir det viktig for meg å være ydmyk, raus og fleksibel i møte med mine medmennesker. Ikke vet jeg hva bagasje de bærer på. Ikke vet jeg hvorfor de lever som de gjør, eller hvilket forhold de har til Vår Herre.

Paulus skriver i 1. Kor. 9: at for jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder og for de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake.

Hersketeknikker, stahet og belæring fører bare til avstand. Og i verste fall maktovergrep.

Så dette er min bønn, at de som vil formidle kristen tro kun peker på Jesus. Og at de som vil ta imot bare ser på Jesus. Alt annet er mellom Gud og deg.

Nå skal jeg forsøke å la dette temaet ligge, og fokusere mer på gleden og friheten i Herren.

Gud velsigne deg!