Dietrich Bonhoeffer

 I dag er det 112 år siden den tyske presten og motstandsmannen  Dietrich Bonhoeffer ble født. Han var en av datidens tilhengere av dialektisk teologi, som er en protestantisk teologisk retning som oppstod etter 1. verdenskrig i Tyskland og Sveits og var en reaksjon mot den liberale teologi.
Han var en av de fremste ledere i den tyske bekjennelseskirke og en av de få tyske teologene som deltok i aktiv motstand mot nazismen. Rett før krigens slutt oppgav han sitt pasifistiske standpunkt og sluttet seg til sammensvergelsen for å drepe Hitler. Han ble arrestert 5. april 1943 og hengt 9. april 1945.

Deler her en andakt fra boka «Grip dagen» av Charles Ringma med Dietrich Bonhoeffer

Matt 10, 32-33
Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

MENNESKEFRYKT
«Den som frykter menneskene, frykter ikke Gud. Den som frykter Gud, frykter ikke lenger menneskene.» (Fra Lydighetens vei).
Hver og en av oss må være oss selv. Vi trenger en sterk visshet om hvem vi er og vi må modig gå vår egen vei og gjøre den meningsfylt. Motet kommer når vi vet at vi lever i Guds plan. Når vi lever etter Guds vilje, vil vi bli misforstått. Men vi trenger ikke å være redde, for hvis vi lever etter andres forventninger, vil de forakte oss likevel.

TANKE: 
Lever vi for å tilfredsstille andre, blir vi foraktet. Lever vi for oss selv, går vi fortapt. Lever vi for Gud, vil vi også leve for oss selv og for andre.