Disse frimodige menn

Vi mennesker famler gjennom tid og rom og leter etter ord og setninger som vi setter sammen. Noen har lært seg mer, andre mindre, men ingen kan snakke hele språket. Likevel finnes det mennesker til alle tider som påstår de har lært seg dette språket, som er fra tidenes morgen. Disse menn har frimodig definert seg som kunnskapsrike formidlere av sannhet. Ordet er i deres makt, og makt er deres våpen. Disse frimodige menn vet hvordan alt henger sammen, og kan språket. Mennesker ser opp til disse frimodige menn som kan troens språk.

Likevel snakker alle disse frimodige menn forskjellig språk. Det er en Babelsk forvirring når de taler. Men hver og en vet med selvsikkerhet at nettopp de snakker det rette språk.

Så ble læreboken skrevet. Den ble satt sammen av mange lærde og frimodige menn som selvsikkert kunne troens språk. Ingen tvilte på de høye herrer. Boken var den viktigste i verden sa de. Det som sto der var oppskriften på alt i livet. Gjorde du en feil ventet en evig straff. Den gamle lov som ble spikret på et kors, og som ikke lenger skulle gjelde, ble nå til en ny lov av disse frimodige selvsikre menn. Nåden var ikke nok. Det måtte orden inn i rekken. Slikt anarki kunne skape problemer for de frimodige menn.

Systemet var satt. Hver frimodig mann hadde sin flokk og alle fulgte lydig etter. Frykten ble deres tuktemester og herre. De høye selvsikre og frimodige menn hadde nå full kontroll på hver av sine flokker. De hadde definert Gud i sitt bilde, for da ble Gud lett å forstå.

Men så finnes det noen små saktmodige mennesker som bare lever stille med erfaringens teologi. De blir som i alle tider sett på som farlige og gudløse. Disse små og enkle mennesker, klarer ikke å definere en liten menneskeskapt Gud, men tror Han er større enn alle frimodige menn til sammen. De vet at de ikke kan språket, men som små barn klarer de bare å være sammen med Han som selv ER.

Å undre seg er begynnelsen til større innsikt.
Gresk ordtak

Tilegnet de som ikke klarer å defineres inn i det gode kristne selskap.