Du er høyt elsket!

 Herren din Gud er hos deg,
en helt som har makt til å frelse.
Han gleder og fryder seg over deg
og gir deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd
Sef. 3.17

Du kan føle seg ensom, glemt, forvirret og redd. Men i dag kan du velge å motta jubel fra en som gleder og fryder seg over deg.  Han er med deg, selv om du ikke kan føle hans nærvær. Han har aldri forlatt deg før, og han vil ikke forlate deg nå! Du er høyt elsket!

Det hebraiske ordet for glede her er geal, som bokstavelig talt betyr å “snurre rundt under påvirkning av en stor følelse.” Har du noen gang vært så glad at du har spunnet rundt?

Gud har behag i deg. Det spiller ingen rolle om du har rotet det til, om du føler deg forferdelig, at du er deprimert, eller er skuffet. Gud har behag i deg. Det spiller ingen rolle om du føler deg fanget i en synd, har venner som har forlatt deg, eller at jobben din er en katastrofe. Herren din Gud er hos deg, og har makt til å frelse deg.

“Herre, vi fortsetter å falle, men du reiser oss opp. Vi fortsetter å bomme på målet, men du renser oss når vi ikke fortjener det. Du er fantastisk!”