Du er komplett i Kristus

Når du ser på deg selv, hva ser du? Ser du en som er ufullkommen og en som har store mangler på mange områder i livet, eller en som er hel og fullstendig i Kristus?

Det er mange troende som ser på seg selv som ufullstendige. Dette er fordi de er bevisste på deres ufullkommenhet. De sier, “Det er så mange ting som er ufullkomment i meg! Hvordan kan jeg være komplett hvis det er så mange ting jeg mangler?» De ser deres svakheter, fordømmer seg selv og føler seg dårligere enn andre.

Den gode nyheten er at Gud ikke ser hvordan mennesket ser. Mennesker ser på kroppen. Gud ser ånden. Han ser oss som fullstendige mennesker i Kristus. Til tross for våre mangler, ser han oss som nye skapninger og deltakere i hans guddommelige natur. Og han vil at vi skal se oss selv slik Han ser oss.

Det vi tror vi trenger eller mangler, enten det er gudfryktige karaktertrekk eller fysisk helse, har vi allerede i Kristus.

Det er ikke sånn at du kommer til å bli fullstendig i Kristus en dag – du er allerede fullstendig i Kristus! Han er din fullstendig tilgivelse, fullkommen rettferdighet og fullstendig beskyttelse.

Så ikke fokuser på den mangelen du ser i livet ditt. Fokuser i stedet på hvordan i Kristus du er fullstendig i alt i dette øyeblikket. Og i stedet for svakheter og mangler vil du se Hans styrke, helhet og fullkommenhet som manifesteres i deg!

og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. kolosserne 2,10