Du gjør deg strev og uro med mange ting

«Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»
Luk 10,38-42

Vi skal ikke gjøre, for å oppnå Guds favør, men være for å få kraft. Dette var det Maria gjorde, og Jesus prøver å lære oss. Vi har en iboende forståelse av at Gud liker oss best når vi streber med å tjene Ham. Martha hadde denne menneskelige karakteren som vi alle kan kjenne oss igjen i. Dette er den gamle Adam som lengter etter å følge regler og lover. Slangen visker oss i øret, løgnen om at vi fremdeles skal følge loven, og leve som religiøse mennesker og gjemme oss for Gud hver gang vi ser oss selv naken og sårbar full av synd.

Ble ikke loven spikret på et kors? Ble ikke de tomme gjerningene fjernet en gang for alle når Jesus sa: «Det er fullbragt». Den fantastiske nye tidsalder begravde alt som hadde vært, og Ånden flyttet inn i oss slik at Martha troen kunne hvile. Maria representerer den nye pakt, der vi skal først søke Herren, så skal alt det andre komme. Gjerningene blir først sanne når de kommer innenfra gjennom Maria troen.

Du og jeg er ikke først og fremst menneskelige “gjerninger” -Vi er åndelige “vesener”. Den gamle pakts gjerninger er på utsiden og prøver å nå inn til Gud, den nye pakt er Gud på innsiden som ønsker å nå ut.