En disippel som Jesus elsker

Å være en Jesu etterfølger, eller disippel kan til tider være tungt. Mye av vår tro er følelsesbasert og vi lengter etter å føle mer fra vår Herre. Mye blir også prestasjoner og kav. Vi ønsker jo å følge Jesus og gå ut å tjene våre medmennesker. Det blir lett et pliktløp. Dette er menneskelig og helt naturlig, men Jesus ønsket ikke at vi skulle prestere og jage rundt. Han ønsket av vi skulle motta hans kjærlighet og bli i han. Da vil ingenting vi gjør være prestasjoner, men naturlige handlinger.

Her kan vi lære mye av disippelen Johannes. «Disippelen som Jesus elsket» sa han om seg selv. Vi vet at Jesus elsket og elsker alle, men Johannes hadde et spesielt nært forhold til Jesus. Han var den som satt ved høyre (Right) «rett» side av Jesus ved det siste måltid. Dette var også velsignelsen side. Johannes ble også betrodd ansvaret for Jesus mor etter sin bortgang.

I Joh. 13.23 står det at Johannes lente seg mot Jesu bryst. Han var den eneste disippelen som hørte frelserens hjerteslag. Dette er Jesu siste natt og mens de andre argumenterte over hvem som ville være først i Guds rike, lente han seg på Jesu bryst. Peter hadde løfter som han ikke kunne holde, Judas teller sine penger, mens andre igjen fant feil, eller brukte tiden på seg selv og hverandre, mens Johannes følte Herrens åndedrag, lyttet til hjerteslaget, følte varmen. Å sitte nær Jesus er ikke et spørsmål om stolthet, det er en prioritering. Det er ikke et «show off». Det er åndelig nødvendighet. Det er som Martha og Maria Lukas 10,42

Vi må bli som Johannes i kristenlivet. Sitte ved hans høyre side. Lene hodet mot brystet til vår Herre og kjenne hjerteslagene som dunker ømt. Når vi kommer inn i denne nærheten finner vi kilden til fred, og vi slipper alle bekymringer, stress og følelse av avstand.

Så spør Jesus som han spurte Peter: Elsker du meg? Og vi kan stille svare «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær»

Jeg er så glad for at Gud har reddet meg fra religion, regler, forskrifter, reformering og forpliktelser, og satt meg i et hjerte forhold med ham. Jeg vil bare være en disippel som Jesus elsker.