En gang fri

En kujon på flukt fra sitt ansvar
en tjeneste som engang var kall
salig bundet av fromme lenker
og utslitt i mesterens navn

Men nå er alt livsmot forlatt deg
til fordel for indolens og ir
en herrens vitale tjener
har selv blitt en såret martyr

Hvem skapte den falske visjonen
om at ilden som tennes forblir
hvem lever i den illusjonen
om at tente sjeler aldri svir

-Pilegrimsvandrer-