En hyrdes dagbok

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
          
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
          
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
          
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

Dette er en av de mest kjente versene i Bibelen, Salme 23.
Denne er skrevet av kong David. Etter tradisjonen vokste David opp som gjetergutt (1 Sam 16:11; 17:20.34) så det var naturlig å tilskrive ham denne salmen.

Men det er ett vers som peker seg ut, og det er  “Din kjepp og din stav, de trøster meg.” En av forklaringene på dette verset har virkelig truffet meg. En hyrdestav ble nemlig ikke bare brukt til å forsvare dyrene. Den ble også brukt som en dagbok for gjeteren. Hver gang Gud grep inn i livet til gjeteren på en spesiell måte, så risset han det inn i hyrdestaven sin. Så når han satt der på marken ensom og livet ble tøft, kunne han lese seg ned gjennom stokken, og bli påminnet hva Gud hadde gjort i livet hans, og gi ham trøst.

I salme 103, 2 skriver David: “Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger” 
Vi glemmer så fort det Gud har gjort i livene våre. Mange ganger tenker vi at Gud ikke hører oss, eller vi føler Gud er langt borte. Da kan det være veldig godt å bli påminnet hva han har gjort for oss tidligere.

Hva med å gå til anskaffelse av en slik kjepp. En hyrdestav som kan påminne oss om Guds godhet. Det kan være en liten bok, eller bibelleseplan du kan notere i.