Er du venstre eller høyrevridd?

Hvordan oppfatter du verden? Er du logisk, analytisk og faktabasert. Eller er du følsom, intuitiv og fantasifull?

Jeg tenker dette er veldig viktig å ha kunnskap om i vårt troslandskap. Om hvordan vi oppfatter Gud, skriften og tenker om kristendom.
Ja t.o.m teologien og alle de såkalte sannhetene, og formeningen om rett og galt kan påvirkes av hvilken hjernehalvdel vi bruker mest.

Venstrehjernen, som ofte kalles den logiske, har ansvar for språk og tall. Den er analytisk og rasjonell og arbeider sekvensielt, det vil si at den er god til å holde på med én ting av gangen.

Høyrehjernen, som ofte kalles den kreative, tenker i form av bilder, lyd og følelser. Dette er vår metaforhjerne. Den er intuitiv og god til å sette sammen, se helheter og operere med flere oppgaver samtidig.

De fleste av oss heller enten mest mot høyre eller venstre. Noen ganger kan ubalansen mellom høyre og venstre hjernehalvdel være så betydelig at den oppleves som et handicap. Blir vi altfor ubalansert kan vi ende opp med å bli rigid.

Den venstre hjernehalvdelen regulerer vår logiske tenkning. Det er den som planlegger, tenker i deler og detaljer, den engster seg og henter kunnskap fra fortiden. Den dømmer og gir oss rynker i pannen. Den setter automatisk i gang for å planlegge gjennomføringen av dine tanker i praksis.

Den høyre hjernehalvdelen er tilstede her og nå. Den er optimistisk og åpen for muligheter og den tenker utenfor «boksen». Den ser alt i et større bilde, den har fantasiens gave og kan forestille fremtiden. Den er empatisk, bruker bilder som språk, har intuisjon og reagerer på dine følelser. Her starter alle nye ideène dine før venstre hjernehalvdelen overtar og får deg “ned på jorden” igjen.

Høyre og venstre hjernehalvdel styrer ulike aktiviteter i hjernen, men de to halvdelene samarbeider gjennom et avansert koblingssystem i det som kalles hjernebjelken (corpus callosum). Den består av 300 millioner aktive nerveceller som hvert sekund formidler millioner av beskjeder mellom de to hjernehalvdelene. Denne fungerer som en muskel som kan trenes opp. Denne treningen hjelper oss å få begge hjernehalvdelene i balanse. Så hvordan trener vi så denne “muskelen”

Når vi krabber, trener vi de diagonale bevegelsene i kroppen. Og diagonale bevegelser stimulerer trafikken mellom de to hjernehalvdelene. Når vi begynner å krabbe som små, foregår denne treningen på det mest intense og vi krabber diagonalt fra naturens hånd. Siden kan dette bevegelsesmønsteret bli forstyrret slik at det i stedet for diagonalgang, blir passgang, eller noe midt imellom. Noen mennesker har ikke krabbet som barn i det hele tatt. Dette kan, men behøver ikke, henge sammen med ulike former for bl.a rigiditet, stamming og autisme.

Vi kan ha fått vår trosopplæring av mennesker som har en venstre rigid hjerne, eller vi kan sitte å tenke at jeg blir ikke påvirket av andre, jeg leser skriften slik den er. Men uten å være klar over det ha en høyre rigid hjerne.

Det har ingen fordeler hvilke hjernehalvdel som er mest operativ. Kunstnere vil hevde de har en bedre verdensoppfatning og er mer opptatt av menneskets helhet og det vakre og visuelle i verden, mens analytikere gjerne favoriserer at de er mest logiske og tar best avgjørelser. Mens sannheten er at hjernehalvdelene arbeider sammen til beste for oss. Vi skal ha god balanse for å fungere godt.

Jeg vet ikke følgende tanke er forsket noe på. Men vi ser ofte at i Østen, med sin filosofi, meditasjon, alternative medisiner og troen på indre stimuli er basert på høyre hjernehalvdel. Mens vi i Vesten er mest kjent for vårt fokus på det kapitalistiske, akademiske og ytre stimuli. Vi ser og forskjellen på Østkirkens kontemplasjons tanke og Vestkirkens manifestasjons tanke.

Som en kuriositet er det jo da interessant at Vår frelser ble født i Midtøsten.

Når Paulus skriver i 2 Tim 1,7: “For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet (høyre) og sindighet (venstre).” så er dette basert på en balansert hjerne.

Falsk vekt er en styggedom for Herren,
han gleder seg over fullvektige lodd. Ordsp. 11.1

Kilder: ndla.no, today.no, tropos.no, forskning.no

Ps. Dette har ingenting med politikk å gjøre 😉