Er dyrene viktig?

De fleste mennesker elsker dyr. De har en spesiell plass i vår hverdag og våre liv. De hever livskvaliteten til både barn og voksne. En av mine troshelter er Frans av Assisi. Det sies at han hadde en helt spesiell kontakt med dyr. Noen av legendene forteller at han reddet både ulver, sauer, kaniner, fugler og fisker fra smerte og lidelse. Han skal visstnok også preket for dem. Min undring er om dyr har en større rolle i verden enn vi er klar over. Kan Gud tale til oss gjennom dyr. Kan dyr sanse Den hellig ånd, og om mennesker bærer Gud i hjertet? Nå tenker du kanskje at nå har det tippet over for meg. Nå blander du inn både new age og andre skumle natur religioner. Men la oss se hva Bibelen forteller oss.

Bibelen lærer oss at Gud skapte dyrene. Da Han hadde skapt de, sa Han at det var godt. 1. Mos 1,25. Mennesker er kronen på verket av Guds skapende virksomhet, skapt i hans bilde. Vi har noe av det guddommelige som ingenting annet i skaperverket har, men vi bør ikke la det heve oss over resten av skaperverket eller redusere vårt ansvar overfor det.

Gud kommuniserer med dyr
Gud ba Noah å bygge arken for å redde seg selv, sin familie, og alle landlevende skapninger fra den kommende flommen. Det eneste Gud forlangte var at Noah skulle motta dyrene og slippe dem inn i arken. 1. Mos 7,7-9 Når tiden var inne kom alle dyrene av seg selv. Den eneste forklaringen på dette, er at Gud selv førte dem til arken. Gud kommuniserte med dem direkte, og de reagerte.
Et annet eksempel på at Gud kommunisere med dyr finner vi i profeten Elias. Da Elias flyktet fra Akab, Israels konge, gikk han til et område øst for elven Jordan. Bibelen sier at Gud befalte ravnene å gi ham mat mens han var der, og de gjorde det 1. Kongebok 17,4-6.
Disse eksemplene forteller oss at det er sannsynlig at Gud kommuniserer med dyr mer enn vi er klar over.

Gud bryr seg om dyrs trivsel.
Vi siterer ofte Matteus 10: 29-31 for å understreke Guds omsorg for mennesker. I denne teksten, hjalp Jesus sine tilhørere å forstå omfanget av Guds omsorg for dem: Hvis Gud bryr seg om dødsfallet til en liten fugl, vil han sikkert bryr seg om behovene til mennesker. Jesus ga oss også innsikt i Guds holdning til dyr. Selv om mennesker er mer verdifull enn en vanlig liten fugl, sa ikke Jesus at dyr ikke har noen verdi for Gud. I forhold til mennesker, har den lille spurven liten verdi, men Gud verdsetter livet til den lille spurven nok til å bli beveget av dens død.
I Matteus 6, 26: Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel.

Skriften sier at Gud er personlig involvert i å mate dyrene. Salme 104,14 «Du lar gresset gro for dyrene» Gud er ikke bare passiv til naturen, men tar vare på sine egne. Vers 21 fortsetter dette temaet «Unge løver brøler etter bytte og krever at Gud skal gi dem føde. Og vers 27: “Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid”.

Dyr bringe ære og lovprisning til Gud
I Salme 148, oppfordret salmisten alle å prise Herren. Her innbefattes sjømonstre, dyr, storfe, krypdyr og fugler (v. 7, 10). Det siste vers i den siste salmen lyder: “Alt som har ånde, skal love Herren”. Sal 150, 6. Selv om de ikke gjør det med ord, kan dyr fortsatt bringe ære og lovprisning til Gud. Ved deres eksistens har alle dyr Gud som sin skaper. Dyr er like mye et produkt av Guds skapende energi som noen annen del av skaperverket. Gud elsker livet så mye at han fortsatt lar skapelsen fortsette i en tilsynelatende endeløs rekke. Dyr har en viktig del av det symbiotiske forholdet mellom hele skapelsen. Dyr er en del av skjønnheten som Gud har innebygd i skapelsen.

Dyr er resonnerende skapninger
Noen benekter at dyr er i stand til å resonnere. Jeg tror dette er feil. Dyr er smartere enn de trenger å være. Jeg har sett både hunder, katter og sauer m.m forsøke å kommunisere med meg. De gjør opp for deres mangel på språk ved å finne andre måter å kommunisere sine ønsker.
I Bibelen åpenbarer Gud dyrs intelligens gjennom uvanlige møter. Bileam med eselet 4. mos 22, 21-33. I denne hendelsen, ser vi at eselet tre ganger så Herrens engel som stod på veien og flyttet seg til side. Bileam ble sint på eselet fordi det ikke ville adlyde ham. Historien forteller og at Herren gav eselet mål og mæle og kommuniserte med Bileam. Dyr kan ha en mer bevissthet om åndelig virkelighet enn vi tror.
Hendelsen om Bileam og hans esel bringer i fokus en annen innsikt om dyr. Det viser at det er mulig for dyr å se engler. I denne hendelsen, ble Bileam spart fra å dø i hendene på Herrens engel fordi Bileams esel flyttet seg når det så engelen. Teksten sier ikke at Herrens engel åpenbarte sin tilstedeværelse til eselet. Det forteller oss bare at eselet så Herrens engel. Selv om vi ikke bør forsøke å utvikle en stor doktrine rundt denne ene hendelsen, reiser det viktige spørsmål om vår forståelse i forholdet til dyr i den åndelige verden.

Dyr lærer oss om rettferdighet
I Robert Bolts skuespill, A Man for All Seasons, oppsummerer han Guds hensikt med å skape engler, dyr, planter, og mennesker. Når det gjelder dyr, konstaterer han at Gud skapte dem “for deres uskyld.” Det er vanskelig å finne en bedre beskrivelse av dyr enn dette. Dyr ser ut til å mangle evnen til moralsk refleksjon. De bare gjør det de gjør. Skriften støtter denne forståelsen. Det var mennesker som spiste av treet til kunnskap om godt og ondt, ikke dyr  1 Mos 3, 1-7. Denne observasjonen av dyrets uskyld er ikke bare viktig for vår forståelse av dyr. Det hjelper oss også å forstå vår rettferdighetssans. Når vi spør hvorfor vi reagerer på dårlig behandling av dyr, erkjenner vi at vi reagerer med en medfødt sans på deres uskyld og sårbarhet. Denne erkjennelsen hjelper oss å forstå vår motivasjon for våre rettssystemer. Når vi straffer handlinger i aggresjon mot våre medmennesker, er det fordi vi reagerer på deres brudd på uskyld og sårbarhet.

Dyr tilhører Gud
Salme 24,1 “Jorden hører Herren til, og alt den inneholder.” Dette faktum gjentas regelmessig i Skriften. Mens Gud befalte den første mann og kvinne til å “herske over” alt levende 1. Mos 1,26, ville han ikke gi slipp på eierskapet. Faktisk har ikke Gud gi avkall på eierskap av noe Kol 1,16,  Rom 11,36. Han satte mannen og kvinnen i hagen for å “dyrke og vedlikeholde” 1. Mos 2,15. Mennesket har en forvalter rolle, ikke en eier rolle. Dyrene er til for mennesker, men de tilhører Gud.

Jeg finner ingenting om at dyr kommer til himmelen når de dør, selv om det står at vi også i evigheten skal vi være omgitt av dyr. Jes 11, 6-9 Dyr er mye mer kompleks enn de først ser ut til å være. Vi skal gjøre alt vi kan for å bedre forstå dem og deres plass i Guds skaperverk. Det vil ikke bare være bra for dem, men også for oss. Gud satte dyrene på jorden, og ga dem en oppgave. En del av den menneskelige kall er å hjelpe dem å oppfylle denne oppgaven på en måte som gjør dem i stand til å nå sitt fulle potensial i skaperverket. De skal ikke bare berike våre liv. De peker også på skaperen av alle ting. Dyr er ikke bare verdig vår respekt. De fortjener det.

Jeg tror personlig Gud bruker dyr til å kommunisere med oss. Og når vi møter dyr med sine naturlige instinkt så tror jeg de kan føle om de som kommer til dem har Den hellige ånd.

Kilde: Barrett Duke, John Feister og bibel.no