Er klimaproblem et problem?

I Vårt Lands lørdagsutgave fra 20.10 stilte avisen spørsmålet om kristne er mindre opptatt av klima og ødeleggelse av naturen fordi det forventes at vi skal få en ny himmel og jord. Jeg har faktisk møtt kristne som blåser i hele klimadebatten og mener den er konstruert. De er kanskje få, men de skriker høyest disse som har en veldig sterk trang til å tro mer på Børre fra Bryne enn det forskere kommer frem til. Vi finner de også blant de som tviler på folkemedisinen og vaksinasjoner. Så lenge noen har lagt ut et skummelt bilde med en oppsiktsvekkende tekst på facebook, så ruller snøballen og folk hiver seg på. “Verdens ledere og forskere er bare en gjeng med kjeltringer som prøver å lure befolkningen”, hevdes det.

Når kristne søstre og brødre hiver seg på disse konspirasjonsteoriene og lar seg forføre av sludder, og tror at Børre fra Bryne har mer peiling enn vitenskapen, da begynner jeg å lure hva som rører seg i topplokket.

Argumentene til kristne klimaskeptikere om at jorden snart skal forgå, og Gud skal skape en ny og at det er grunn nok til ikke å bry seg er jo hinsides sunn fornuft. Hvis kristne hadde tenk at jorden ikke skulle forvaltes på 1400 tallet hadde vi kanskje ikke eksistert i dag. Jesus kommer igjen. Det er vi enig om. Når han kommer vet vi ikke. Hvis vi antar at han kommer om 1200 år, så har vi et problem. Når Gud så tydelig ga oss beskjed om å forvalte den jorden han skapte til oss, hva skal vi da si til Ham. Alle vet at når vi har lånt noe, så skal det leveres tilbake i samme stand som vi fikk det. Vi låner jorden i 80 år, for så å overlevere den til neste generasjon. De fleste på jorden tenker sånn. Og dette har ingenting med religiøsitet å gjøre. Det er innprentet i alle folkeslag. Og når da kristne, de som så tydelig har lest instruksjonsboken fra Gud ikke klarer det, blir jeg ganske oppgitt.

I lørdagens utgave av Vårt Land 26.10 kommenterer Erling Rimehaug dette, og siterer fra Erling Utnems bok Visst skal jorden bli ny «Guds plan er ikke å ødelegge jorda for så å bringe de frelste til en helt ny jord et annet sted» «Vi ser fram til en forløsning sammen med det skapte. Guds ord vil låse oss fast til ansvarsbevissthet for det skapte»

Når kritikken rettes mot prester og biskoper som bruker tiden mer på klimapolitikk mer enn å forkynne evangeliet har en misforstått. Dette henger sammen. Vi venter ikke på en ny jord, men har å stelle den hagen vi har fått, så ikke vår Herre kommer tilbake til et krater.

Et annet interresant aspekt i dette er hva himmel og jord betyr. Jødene brukte dette utrykket på tempelet. Så når Jesus snakker om en ny himmel og jord brukte han et begrep jødene forsto. Interesant da at Paulus senere omtaler kroppen som er et tempel for Den Hellige Ånd… Den nye himmel og jord?
Men det er en helt annen diskusjon