Er kristendom høyre eller venstre vridd?

På et kristent møte fortalte en pastor at han var bekymret for at så mange unge mennesker i kirken hans ble venstrevridd. Han ble spurt om han var like bekymret av at noen av ungdommene hans ble høyrevridd. Han sa: “Nei.”

Dette reiste et eksistensielt spørsmål for meg om Jesu politikk. Hvorfor polariserer vi kristne oss så ofte i forskjellige politiske grupper?
Mens Guds politikk hever seg over venstre og høyre siden.

Profeten Malaki uttalte: ”Jeg kommer til dere og holder dom.
Jeg skal være rask til å vitne mot dem som driver med trolldom, mot dem som bryter ekteskapet, mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn, mot dem som undertrykker enker og farløse og avviser innflytteren, og som ikke frykter meg, sier Herren over hærskarene” Mal 3,5

Høyre siden vil her kanskje fokusere på utroskap og trolldom. Altså de moralske spørsmål, mens venstre siden fokuserer på rettferdighets spørsmålene. Men Guds politikk hever seg over venstre og høyre.

I Bergprekenen sa Jesus at vi må være saltet og lyset som verden sårt trenger.
Høyre siden er som saltet. Salt konserverer og stabiliserer verdiene våre, akkurat som konservative på sitt beste vil gjøre. Venstre siden foretrekker Jesu bilder av lys, der Han setter lys på det som er i mørket og kjemper for øyeblikkelig forandring.

I spørsmål om rettferdighet, som klimaendringer og flyktningespørsmål tenker gjerne den kristne venstre siden at det må handles nå, og da gjerne med å ta kontrollen selv. Mens den kristne høyresiden gjerne tenker at Gud har ansvaret, og det kan vente til Jesus kommer igjen. Men her er er ofte eskatologien forskjellig. Gud handler uansett i sin tid, men har satt oss til ansvar.

Kristen tro må unngå å bli tatt til fange av venstre eller høyre side. Den må i stedet gå dypere, og søke å bevare de tingene som må bevares, mens de lyser opp de tingene som må endres.

Slik er også vi mennesker satt sammen. Noen styres mer av venstre hjernen og de har en tendens til å trekkes mot det logiske, rasjonelle. Har større tallforståelse, er ofte mer opptatt av regler og velger oftest en mer verdi konservativ side. De som styres av høyre hjernehalvdel er mer visuelle, styres av følelser og det emosjonelle og er ofte kreative, spontane og trekkes mot venstresiden i politikken.

Ingen er mer eller mindre verdt. Alle er skapt slik de skal være. Vi trenger begge sider. Også verden er delt opp i en vestlig del og en østlig del, der tradisjonelt den vestlige verden står for kapitalistiske og konservative verdier. Gjerne preget av ytre stimuli. Vitenskap som preger både skolemedisin og logikk. Mens østen er kjent for sin mystikk, indre verdier med yoga og naturmedisin og intuisjon.

Det er kanskje ikke så merkelig at Gud plasserte sin Sønn midt i verden. Mellom østen og vesten. Israel er verdens midtpunkt. Akkurat som i politikken blir det uro der øst og vest, høyre og venstre møtes. Men Gud trenger balansen for at verden skal fungere.

I Guds rike finnes det ikke en rett og gal politisk side å tilhøre når vi er kristne. Vi er skapt forskjellig, og valgene blir naturlig for oss utifra dette.

Gud trenger deg akkurat slik Han har skapt deg. Synonym for midtpunkt eller balanse er harmoni. Gud er verdens harmoni som gir oss mennesker sinnsro. Dette er også vår oppgave å gi verden: Saltet bevarer, og lyset åpenbarer.