Et fredelig liv

Vi lever i en stresset og kaotisk verden. Folk har ikke tid til verken det en eller andre. Samtidig har vi i vår del av verden overflod av hjelpemidler. Mobiler, data og andre duppedingser som skal hjelpe oss til å få tid. Kravene på skolen er blitt større, og fritid har vi nesten ikke. Det er et jag fra morgen til kveld. Overalt er mennesker på desperat jakt etter å eie ting, utnytte andre til egen vinning og leve livet på egne premisser.

Det er tre ord som er gjennkjennende på vår verden i dag. Rik, kynisk, hovmodig. Rikdom fører oss inn i et gjerrig liv. Kynisme fører til hat, og hovmodighet fører oss vekk fra andre.

Hvis vi snur på det, og finner de motsatte ordene. Fattig, Ren og ydmyk. Hva skjer hvis vi lever etter disse prinsippene? Å være fattig her betyr å leve enkelt, og det fører oss inn i raushet. Renhet eller uskyldig fører til kjærlighet, og ydmykhet gir oss tillit fra andre.

Om vi lever enkelt blir det større rom for det som gir oss liv. Vi befris fra alt som er overflødig i livene våre. Lever du rent får du et bedre liv. Det letter alt som tynger oss av dårlig samvittighet og stress. Vi slipper å lyge for å hele tiden skjule det vi angrer på. Er vi ydmyk så retter vi oss mot det som er godt, og ikke bare vår egen vilje. Det fjerner rusten som tærer på den som har nok med seg selv.

Kan dette være til hjelp i en stresset hverdag? Kan enkelheten føre oss nærmere friheten? Disse tre ordene er som røtter som gir næring til alt vi gjør. Noen kaller dette for de tre livgivende prinsipper. Enkelhet fører oss inn i Guds raushet, Renhet fører oss inn i Guds kjærlighet og lydighet fører oss inn i et frigjørende felleskap med Gud.

Og her finner vi opphavet til prinsippene:
Etter Matteus 5,3. 8,5
«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.

Inspirert av: boken: Enklere, dypere, sannere – Ray Simpson