Et rikt liv

St. Aidan som gjeninnførte kristendommen i England i det sjuende århundret, tjente Gud som fattig. Som munk eide han ingenting, og da han ble biskop lot han de fattige få de pengene han selv hadde fått av rike mennesker. Osvald, kongen som bad Aidan komme tilbake til landet, tjente Gud som rik. Han valgte å bruke sin rikdom  og makt  til å starte misjonsvirksomhet, og ta seg av de fattige. Osvald var trolig den første angelsaksiske kongen som utnevnte en offiser til å ta seg av de fattige. En gang skal Osval ha beordret offiseren til å bryte i stykker sølvet som ble brukt til påskefesten, og fordele både bitene og maten til sultne mennesker.

2. Kor. 6,9
vi er fattige, men gjør mange rike, vi har intet, men eier likevel alt.

Inspirert av: boken: Enklere, dypere, sannere – Ray Simpson