Evangeliets Etos

Jesu lære kan ikke bli fanget i et sett med regler. Hvis vi prøver å lage regler av hans ord, vil de motsette seg hverandre – og vi vil dømme hverandre.

Det evangeliene formidler er snarere et etos, en ånd. Jesus sier ikke det samme til to personer, men sannheten forblir den samme. Men for de som vil ha et sett med regler å leve etter, vil dette bli for vakt og utilfredsstillende.

Hva de skriftlærde ennå ikke har forstått, selv om Jesus klargjør det i samtalen med dem, er at loven står i nådens tjeneste. Når loven tillater oss å føle vår svakhet – kan vi ikke leve opp til det – det er fordi vi skal bli kjent med Guds nåde. Slik at vi er barmhjertige mot hverandre.

Peter Halldorf